Zabavit děti není celkem žádný problém. Děti jsou neuvěřitelně mnohostranné a většina činností jim přináší radost a zábavu. Nemají problém s volnočasovými aktivitami, pokud zrovna rodiče až příliš nenaléhají a nejsou příliš ambiciózní.

Mnozí rodiče zapomínají na to, že volnočasové aktivity mají sloužit k zábavě a odpočinku a není na místě děti příliš zatěžovat. Jsou rodiče, kteří si tímto prostřednictvím splňují své vlastní sny a někdy mohou děti příliš zatěžovat. Na straně druhé, dětem zdravé překonávání sebe samých může prospět, ale je to o té zdravé míře, která je u každého jiná a kterou by měli rodiče respektovat.

Horší je to s mládeží.Mladí lidé prožívají první vážnou existenciální krizi. Hledají sami sebe a to rozhodně to není nijak snadné. Konflikty ve škole a doma patří mezi zcela běžné záležitosti.

Co je pro mladé lidi typické je, že úměrně s jejich rošťárnami klesá jejich výkon ve škole. Nic je nebaví a nezajímá a to je jen krok k tomu, aby se pro ně staly atraktivní omamné látky, vandalství a jiné patologické jevy.
 

Minimalizovat rizika

Otázka nestojí, jak řešit patologické chování mladých lidí, ale jak jim předcházet. Jakou jim nabízet podnětnou zábavu, aby se minimalizovala rizika „pádu na šikmou plochu?“

Jsou samozřejmě k dispozici například Domy dětí a mládeže. Ale nabídka je určena spíše dětem, navíc mládí je zcela jinou vývojovou fází než dětství a má své zákonitosti a svá specifika. Bylo by jistě vhodnější kdyby byly Domy dětí a Domy mládeže.

Existují Nízkoprahové zařízení, které se více orientují na mládež, ale jedná se často o ohroženou mládež. A co mladí lidé do doby, než se ohroženými stanou? Jaká zařízení se tomu pokoušejí předejít?
V tomto ohledu určitě existuje dost výrazný deificit v nabídce. Je v zájmu nás všech, aby se to výhledově změnilo.

Published by si-sawa.cz