Rub…

 
Není žádným problémem nalézt inzerát odkazující na sběr chmelu. Navíc je i velmi lákavý, 12 až 22 dní práce, odměna přes 20 000, to vůbec není špatný výdělek. Další, i když poměrně samozřejmou záležitostí v případě, že se počítá s tím, že brigádníci se sjíždějí zdaleka je zajištění ubytování, v tomto případě je tu i bonus v podobě proplacené dopravy. Příjemným překvapením je odměna obdržená po dokončení sklizně. Dokladem férového postoje zaměstnavatele je i velmi detailní pracovní smlouva, kterou zájemce obdrží. Z ní vyplývá ale i několik zádrhelů.
 chmel rostlina.jpg
Neopomenutelná je i jistá aura, kterou je obklopena díky vypravování rodičů, podpořenými snímkem Starci na chmelu. Důvodem k výběru této brigády tedy nemusí být finanční zisk, ale touha vyzkoušet si její atmosféru.

 

 …a líc

 
První co si člověk musí promyslet je, zda má vůbec čas, jelikož na rozdíl od jiných brigád, u kterých lze domluvit datum nástupu i odchodu, zde to nelze. Sklizeň závisí na počasí, a proto se může snadno stát, že skončí až někdy v polovině září, což je již doba nástupů, zápisů, zkoušek a mnoha jiných školních povinností. Je tedy nutné si na ni vyčlenit velkou část srpna i září.
půllitry s pivem.png
 
Není příliš možné na poslední chvíli účast odříct, pokud člověk nechce platit tučnou pokutu. Smlouva totiž zavazuje zejména brigádníka, který má jen velmi omezené možnosti od ní odstoupit. Je tu pochopitelná snaha zajistit si na klíčový čas dostatek pracovních sil. Přestože se jedná o pochopitelnou pojistku, pro zájemce to znamená velmi dobrý důvod k rozvaze jestli doopravdy stojí o takovouto brigádu. Jediná možnost jak se ze smlouvy vyvázat bez sankce je vážná choroba. Zároveň je téměř nemožné odjet dříve, výjimkou jsou znovu jen vážné zdravotní důvody, které musí potvrdit přizvaný lékař. Výhodou, zároveň však i nevýhodou, je fakt že člověk stráví 8 až 10 hodin (dle vlastního výběru) venku na žhavém slunci, namáhavou manuální prací, což muže být příjemnou změnou oproti běžné rutině několik prvních dní, ale po týdnu, dvou, tomu tak už být nemusí.

 

Published by si-sawa.cz