Máte zájem na tom, sepsat si poslední vůli? Přemýšleli jste o tom už někdy? Máte důvod si závět sepsat, aby pozůstalí věděli, co chcete komu odkázat? Podle průzkumu organizace Za snadné dárcovství má problémy s dědictvím a procesem dědění až sedmdesát procent Čechů. Zájem o sepsání závěti za přítomnosti notáře proto požaduje stále více majetných lidí.

Co se odkazuje nejčastěji?


·         Vily
·         Domy
·         Účty a spoření
·         Chaty
·         Rodinné šperky
·         Finanční obnosy vyšší než padesát tisíc korun
·         Investice
·         Domy v zahraničí
·         Vedení firmy
·         Byty družstevní i ve vlastnictví


Komu se nejčastěji v závěti odkazuje majetek a nemovitosti


·         Dětem
·         Partnerům
·         Charitě
·         Centrům na podporu nemocných
·         Na výzkum a vědu
·         Na za života rozpracované projektyPrůzkumy ukázaly, že největší zájem sepsat hájem mají:
·         Lidé s vysokoškolským vzděláním
·         Majitelé firem
·         Majitelé více než dvou nemovitostí

Ukázalo se, že čtvrtina Čechů má závět v plánu podepsat, nebo ji už dokonce podepsalo. Avšak poměrně mnoho lidí závěť rovnou zavrhlo jako zbytečnost. Nejvíce závětí se píše ve velkých městech, přední příčky vedou Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Olomouc. Nejméně uzavírají závěť vyučení lidé. Celá čtvrtina dotázaných má v plánu nebo již v závěti uvedla příspěvek na charitu nebo na pomoc potřebným. Celých třicet procent respondentů uvedlo, že charitě žádný příspěvek v závěti neodkázali a ani se k tomu nechystají.

Do neziskových organizací prostřednictvím své závěti chce vložit peníze či majetek až polovina respondentů – přibližně stejné procento z nich přispívá na dobročinné akce a jiné účely potřebným i za svého života. Lidé, kteří nemají žádnou rodinu, nechají své finance a majetky propadnout právě neziskovým organizacím, nikoli státu. To se až sedmdesáti procentům respondentů příčí.

Published by si-sawa.cz