Pracovní kolektivy jsou buď ženské, mužské nebo kombinované, přičemž v těch kombinovaných obvykle převažuje buď mužský nebo ženský element, záleží podle početní převahy, nebo zda je autorita kolektivu žena či muž, tedy i kombinované obvykle jsou v principu buď ženské nebo mužské. Obvykle jsou ty smíšené nejkvalitnější, protože dochází k určité rovnováze sil.

Většina lidí se shodne v tom, že mužský kolektiv bývá mnohem lepší než ten ženský. Samozřejmě najdeme naštěstí početné výjimky, ale obecně platí, že ženské kolektivy obvykle nebývají příliš kvalitní a to je velmi jemné pojmenování.

Na velikosti nezáleží

Přitom vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o početný nebo malý kolektiv. I v malé firmičce, v níž pracují čtyři ženy funguje velká nevraživost a rovněž nezáleží na vzdělání a inteligenci. Nešvary najdete jak v kolektivu uklizeček, tak v kolektivu středoškolských profesorek. Pokud nastoupíte do zaměstnání, kde je špatný kolektiv, můžete se obrnit nekonečnou trpělivostí a upínat se jenom k pracovnímu výkonu, ale dříve či později zjistíte, že do práce chodíte s čím dál větším odporem. Navíc kvalita práce je velmi často závislá na týmu a nikoli jen jednotlivci. To znamená, že to nakonec odnese kvalita práce, klient, zákazník či uživatel.

Jak eliminovat problémy, které vznikají v ženském kolektivu? Kdyby někdo znal odpověď na tuto otázku, asi by neexistovaly problémové kolektivy. Nicméně určitě lze nalézt určitá doporučení.

1.      Konfliktní osoba. Většina kolektivů nefunguje proto, že ve svém středu mají osobu, která si libuje v konfliktech a která působí jako spouštěč konfliktů. Je v zájmu vedení tuto osobu nalézt a nekompromisně se s ní rozloučit v tom duchu, že nejlepší je radikální řez.

2.      Supervize. Je to smutné, ale mnoho konfliktů vzniká na pracovištích, kde se pracuje s lidmi. Tedy zdravotní, sociální či školní zařízení. Je vhodné nepodceňovat supervize, které dokáží celou řadu konfliktů vyřešit nebo jim předejít

3.      Přijímat více mužů.To se samozřejmě snadno řekne a hůř realizuje, protože je celá řada profesí, kde to není možné. Přesto je velmi žádoucí, aby například v sociálních službách nebo školství pracovalo více mužů.

4.      Tužit kolektiv. Příjemné prožitky navozují i příjemné vztahy. Když zorganizujete nějakou firemní akci, možná budete překvapeni, že s lidmi, s nimiž nelze vycházet si najednou dokážete hezky popovídat.

5.      Vedoucí. Na kvalitě či nekvalitě kolektivu se hodně podepíše vedoucí. Dobrá vedoucí nedovolí, aby se konflikty na pracovišti staly neúnosné. Pokud tomu nedokáže předejít, je vhodná změna.

Published by si-sawa.cz