Školství zahrnuje vzdělání ve všech možných formách. My se dnes zaměříme na instituce zabezpečující vzdělávání v naší republice. Mezi tyto instituce patří hlavně mateřská škola, základní škola, střední škola a vysoká škola. 
brýle a telefon u knihy
Mateřská škola
Tato škola je určena pro děti od 3 do 6 let. V některých zemích se označuje jako součást školního systému, ale v jiných zemích je brána jako předškolní zařízení. Hovorově se ji říká školka nebo mateřská školka. První školka byla otevřena panem Friedrichem Fröbelem v roce 1840. Přednostně jsou do školek v dnešní době brány děti na předškoláka. Školka se dělí na tři třídy, kde jsou děti zařazeny podle věku. Předškoláci dostávají svačiny a obědy v jídelně, pokud jsou přihlášeni rodičem.

Základní škola
Jedná se o základní vzdělávání nezletilých osob. Účelem je nezletilé něco naučit, popřípadě řešit problémy. Docházka do těchto škol bývá povinná. V dnešní době také existuje možnost domácího vzdělávání na žádost rodičů. Základní vzdělání je nutné k tomu, abychom byli schopni navazovat na vzdělání na středních a dále vysokých školách. Dříve byly základní školy ukončeny 8. třídou, dnes už je to třídou 9.

Střední škola
Jedná se o nepovinnou část vzdělání. V některých státech jako je Austrálie, Japonsko, Jižní Korea nebo USA je ale povinná. Střední škola nejčastěji trvá 3 nebo 4 roky a to podle zaměření. Pokud máme tříletý obor, pak je zakončena výučním listem a pokud obor čtyřletý, pak je zakončena maturitní zkouškou. V dnešní době se střední školy dělí nejčastěji na odborné, všeobecné nebo učňovské.
učebnice pod jablkem
Vysoká škola
Jedná se o vzdělávací instituci, která může udělovat tituly. Mohou se dělit na univerzitní a neuniverzitní. Typ vzdělávání na vysoké škole je rozdělen podle studijních programů. Může to být například titul bakalářský, magisterský nebo doktorský. Univerzitní vysoké školy jsou členěny na fakulty a učitelé zde přednáší studentům o vědě ve více oborech. Co se jedná škol neuniverzitních tak ty na rozdíl od univerzitních provádějí především bakalářské programy a nejsou členěny na fakulty.

Published by si-sawa.cz