Když si člověk pořídí vířivku, činí tak v bláhové víře, že ji napustí vodou, uvede v chod a pak už si v ní bude jenom lebedit a užívat.
Jistě, i toto k vířivce patří, ovšem není to ještě ani zdaleka vše. Protože aby se toho výše zmíněného člověku dostalo, musí tento rovněž dbát na to, aby i vířivka sama pomyslně vrněla blahem, aby se i jí dostávalo toho, čeho se jí od člověka dostávat musí, má-li na tom být co nejlépe.
Takové vířivce je tudíž zapotřebí servis vířivek, jenž obnáší:

whirpool

  • kompletní přípravu vířivé vany na každou sezónu, tedy mimo jiné i vyčištění a revizi veškeré technologie
  • průběžné měření tvrdosti vody a její udržování v ideálním složení
  • seřízení automatických dávkovačů
  • servis a nastavení automatických šesticestných ventilů
  • výměny a opravy všech poškozených dílů, tedy masážních a cirkulačních motorů, trysek, potrubních systémů a podobně
  • renovace dosavadního a montáž nového zařízení a jeho zprovoznění plus následný servis a jeho údržba
  • strojní čištění cirkulačního a masážního potrubí
  • přidávání potřebné kvalitní chemie podle konkrétní situace
  • a nakonec i zazimování, obnášející diagnostiku vany a kompletní vyčištění všech dílů, filtry nevyjímaje, rozpojení, důkladné vysušení, odpojení externích zařízení a uložení na místo, kde to vše bez úhony přečká zimní období.

servis
Má-li tedy vířivka svému majiteli dlouho a spolehlivě sloužit, vyžaduje docela dost času a péče a – proč to nepřiznat – i financí. A aby se nejednalo o mrhání silami a vyhazování peněz z okna, měla by být tato činnost raději svěřena do rukou odborníků, kteří se právě tímto počínáním živí a tudíž tomu i dokonale rozumí. Ti by se měli majiteli vířivky starat jak o průběžnou údržbu, a to jak záruční, tak i pozáruční, tak i o případné opravy toho, co vezme za své. Protože to laik jen stěží udělá lépe než oni a navíc to má majitel i s jistotou, že nedojde k ničemu neočekávanému a mrzutému. Což by mohlo zejména uprostřed sezóny člověka pěkně otrávit.

Published by si-sawa.cz