Pokud člověka trápí zuby, zajde si obvykle ke svému stomatologovi a ten mu je spraví, případně vytrhne. A je po bolesti.
Ovšem bolest není to jediné, co může člověka na jeho chrupu trápit. Nejednou se na našinci podepsala příroda i tím, že ho obdařila zuby, na které není radost pohledět už i jenom kvůli tomu, jak tyto narostly.
Jde tu sice nejednou do značné míry o pouhou estetickou stránku věci, jenže zkuste se vžít do role někoho, kdo se usměje a všichni při tom pohledu prchají nebo upadají do mdlob!

bílé zuby

Takovému člověku není co závidět.
Ovšem ani pro něj už dnes není vše ztraceno. Protože i někomu takovému může pomoci ortodoncie Praha.
Ortodontická léčba už dnes dokáže pomalu učiněné zázraky. A byť tyto nepřicházejí samy shůry a je kvůli nim nutno podstoupit leccos, nepříjemné věci nevyjímaje, výsledek této pomoci je takový, že na to mnozí rádi přistupují.
A pak?
Po zhotovení potřebné dokumentace, sestávající ze vstupní konzultace, klinického vyšetření, zhotovení otisků chrupu a rentgenových snímků a fotografií chrupu a obličeje se sestaví návrh plánu léčby nebo jeho variant a po probrání tohoto s pacientem dojde na samotnou ortodontickou léčbu.

ukázka zubá

Při níž může někdy docházet k posunům a někdy i k extrakci některých zubů, někdy se tvaruje ústní oblouk a zhotovují implantáty a někdy dojde i na operace čelistí na čelistní chirurgii. Čemuž má v zájmu umožnění a urychlení léčby následovat dodržování dentální hygieny a dalších doporučení lékaře po dobu řádově dvou let.
Což sice není zrovna terno, jak nám může připadnout, ovšem za ten výsledek to stojí.

Ať mladí nebo naopak ti dříve narození, všichni se mohou nakonec radovat. Protože výsledek všeho zmíněného stojí za to. Což nejlépe ocení právě ti, kdo mají podobnou zkušenost, na rozdíl od nás, kteří jsme to nezažili a tak jen těžko porozumíme.
Tomu, co to je za štěstí, mít krásně srovnaný chrup a dokonalý úsměv. Který se příroda rozhodla některým lidem upřít.

Published by si-sawa.cz