Bez instalatérů to nejde

To, že máme doma vodovod, bereme už dávno jako naprostou samozřejmost. V koupelně a kuchyni a nejednou nejen v těchto dvou místnostech prostě míváme kohoutky, kterými stačí otočit a voda teče, míváme ale třeba i sprchy, splachovací WC, bidety,… A k tomu pochopitelně máme i odpadní potrubí, to abychom nevytopili příbytek svůj ani sousedy pod sebou nebo nežili v ‚akváriu‘.
Je to tak banální, tak samozřejmé! Bereme to jako něco naprosto normálního. A naopak je nám krajně nemilé a nehodláme jenom tak akceptovat, když se tu něco porouchá. Když voda nepřitéká nebo neodtéká. A nejen to.

instalatér

V takových chvílích se většinou začneme shánět po instalatérovi. Protože ne všichni z nás mají dostatečně šikovné ručičky a potřebné nářadí a materiál, aby si mohli dát vše do pořádku sami.
Někoho takového potřebují lidé přinejmenším čas od času všude. Bez profese instalatér Praha ani jiné město, ba ani nejedna nejodlehlejší víska existovat nemůže. Nebo by tedy mohla, ale nežilo by se tam na úrovni jednadvacátého století. Kdy už je samozřejmostí užívat mnohé z toho, co mají právě instalatéři v popisu práce.
Tito nám pomohou, kdykoliv je třeba kupříkladu:

 1. čištění kanalizace
 2. opravy všeho, co souvisí s vodovodním potrubím
 3. budování bytových jader a rozvodů vody po domech
 4. montáž kotle a bojleru
 5. výměna vodovodních stoupaček

oprava potrubí

Pomohou, ať už jde o práce většího či menšího rozsahu, ať už jde o běžnou opravu nebo přímo havárii.
A je-li právě na těchto zde zmíněných něco chvályhodné, pak je to to, že jsou k dispozici nepřetržitě a v případě havárie dorazí jejich technici na místo do jedné jediné hodiny po nahlášení oné události.
Udělají spolehlivě to, co mají, a klidně svou činnost zkoordinují i s lidmi jiných zúčastněných profesí, jako jsou zedníci, topenáři, plynaři a elektrikáři, jež mohou i sami zajistit.
Abychom žili tak, jak se má v jednadvacátém století žít. Tedy s vymoženostmi, jež už nejednou bereme jako naprostou samozřejmost.

Není poskytovatel jako poskytovatel

Pokud se chce našinec připojit na internet, musí si najít nějakého toho poskytovatele připojení. Protože bez něj se na síť jednoduše nemá jak dostat, ta je natolik virtuální, že si ji nikdo vlastními silami a bez patřičného zázemí vlastníma rukama nechytí.

osoba za notebookem

Ovšem pokud se některého z takových poskytovatelů pokusíme hledat, zjistíme, že to nebude zřejmě právě jednoduché. Protože podobných firem existuje dost a dost a všechny nabízejí totéž. Ovšem zároveň ne zase až tak úplně totéž.

Každý podobný podnik lidem nabízí, že jim přístup na net umožní, ovšem rozdíly panují v tom, jak a za jakých podmínek. Protože variant, jak tak učinit, je nemálo.

A kterou možnost si zvolit, která je ta pravá? V tom už se budou názory lidí pochopitelně různit. Protože každý má své představy a potřeby a každému tak tudíž vyhovuje něco jiného. Někdo vezme zavděk tím nejlacinějším, co je k sehnání, s tím, že v zájmu úspory oželí potíže související s nízkou rychlostí a sekáním se, jiný požaduje pro změnu jen tu nejvyšší rychlost a stabilitu a je ochoten si za to klidně i nemálo připlatit.

A většina lidí touží po něčem mezi tím, po všestranně přijatelném kompromisu. Tedy po rychlém a spolehlivém internetu za rozumný peníz. A někdo takový – žije-li v Olomouci – pak často sází na internet Olomouc. A dobře dělá. Protože právě tady se mu nabízí připojení stabilní a cenově příznivé, zprostředkovatelné podle podmínek tu optickým kabelem a tu třeba Wi-Fi nebo LTE sítí, dostupné v kterémkoliv místě kterékoliv budovy, a to za vlastně skoro úsměvně nízké ceny a s instalací zdarma. A že tomu dotyčný nerozumí? Od toho jsou tu přece odborníci, aby mu se vším poradili a pomohli.
konec kabelu

Stačí si tu tak jenom ověřit dostupnost a je-li tato podmínka splněna, může si člověk užívat dokonalého internetu právě díky tomuto poskytovateli. Který ho v žádném případě nezklame.

Odškodnění za zpoždění

Pokud má člověk pověstné štěstí v neštěstí, dočká se v případě významnějšího zpoždění svého letu alespoň docela zajímavé finanční kompenzace. Aby tomu tak ale bylo, je třeba, aby bylo splněno následující.

 • Musí se jednat o leteckou společnost sídlící v Evropské unii, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu,
 • nebo musí jít o let provozovaný v rámci tohoto prostoru
 • nebo musí alespoň mířit z tohoto prostoru někam pryč.

Dále je pro získání odškodnění nezbytné:

 • aby byl takový let zpožděn alespoň o pevně stanovenou dobu
 • a aby za ono zpoždění nesla vinu letecká společnost sama.

V takových situacích má cestující právo na finanční kompenzaci, jež může dosáhnout až šesti set eur, to podle délky zpoždění a vzdálenosti mezi počáteční a cílovou destinací.
Ovšem na takové odškodnění není nárok v případech, kdy za ně nemohou letecké společnosti, ale okolnosti, jež dopravci nemohou ovlivnit. Tedy:

 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa
 • bezpečnostní situace
 • omezení letového provozu
 • nebo stávka zaměstnanců třetí strany

kompenzace za let

Nárok na odškodnění tedy v přesně daných situacích existuje. Ovšem je nasnadě, že se aeroliniím moc nechce platit a v některých případech se tak vymlouvají na příčiny, jež nemohly ovlivnit, nebo jednoduše nekomunikují. A v takových případech cestujícímu nezbývá, než se domáhat kompenzace za zpoždění letu třeba i soudní cestou.
Což je logicky pro leckoho nepříjemné. Protože soudy se vlečou, žádají si dodávání důkazů, poplatky a kdo ví, co všechno ještě, a výsledek je vždy nejistý. Což je důvodem pro to, že to nakonec nejednou člověk vzdá a peníze oželí.
Což ale dělat rozhodně nemusí. Protože už jsou tu i právníci, kteří se na tuto problematiku specializují a kteří člověku onu kompenzaci klidně i vysoudí. A to navíc za provizi, kterou si vezmou pouze v případě úspěchu, takže na tom poškozený pasažér nemůže tratit.
A to je skvělé, nemyslíte?

Nebudete na to sami

Ještě před čtyřiceti lety bylo téměř nemyslitelné, aby stárnoucí, nesoběstační, nebo nemocní členové rodiny, (zejména rodiče, či prarodiče), trávili své poslední roky života v jiném zařízení než ve svém domově. Tehdy to bylo dáno samozřejmě jiným ekonomickým a sociálním uspořádáním, kdy lidé běžně odcházeli do důchodu v padesáti pěti letech a měli tak možnost se o své rodiče a prarodiče sami celodenně starat, a zároveň si tuto péči kladli za jakousi morální povinnost. Na druhou stranu tehdejší sociální péče v oblasti seniorů, byla na velmi nízké úrovni a obnášela pouze návštěvy lékaře v rodině, či případné umístění jejího člena v jednom z několika mála domovů důchodců.
tři ruce

Dnešní doba je poměrně hektická, s dlouhou pracovní dobou zahrnující často i víkendy. Mnoho z nás má také obavy opustit zaměstnání, do kterého by se nám už navždy mohly odchodem zavřít dveře, a dále je tu i finanční stránka věci. Vy, kteří se ale pro péči o své blízké rozhodnete, máte několik možností, jak se postarat o jejich důstojné a pokud možno co nejkvalitnější prožití zbytku života. 
ruce nad seniory
–  žádost o příspěvek na péči (vyřizuje úřad práce v příslušném bydlišti žadatele). Letos byl příspěvek     zvýšen o několik tisíc korun pro osoby III. a IV. Stupně závislosti.
– příspěvek na mobilitu (pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P, vyřizuje úřad práce v bydlišti žadatele)
– formy domácí péče, za podpory zdravotních sester, dojíždějících aplikovat injekce, ošetřující 
  dekubity, či jiná špatně se hojící onemocnění. Služba po domluvě zahrnuje i podání stravy, nebo
  pomoc při hygieně po dobu vaší případné nepřítomnosti. (služby domácí péče fungují v každém
  okrese). 
– odlehčovací služba (poskytuje žadateli pobyt v jiném ubytovacím zařízení, nebo péči o něj přímo v
  jeho domácnosti po dobu, kdy rodinní příslušníci nemohou sami péči vykonávat, tedy v nemoci, či
  čerpání dovolené na zotavenou a v dalších případech 

Netrapte se s vedením finančního účetnictví

Každá firma se jím musí zabývat. Je to požadavek nejenom ze zákona, ale také z důvodu celkového přehledu o tom, jak si firma vede, pokud jde o výdaje, příjmy nebo třeba zisky. Vést kvalitní finanční účetnictví je velmi důležité, ale není to vůbec jednoduché. Je proto výhodné využít odborné pomoci, která přitom může mít hned několik podob:

Kalkulačka na stole

 • Interní specialista = finančně velmi náročná záležitost, neboť je nutné zajistit kromě zajištění odborníka také jeho dopravu na místo určení, neboť se jedná o klasického zaměstnance, který však musí být odpovídajícím způsobem ohodnocen
 • Externista = nikterak peněžně náročná varianta, která však může váznout v komunikaci, kdy dojde k určitým nedorozuměním, které vzniknou vlivem větší vzdálenosti, na kterou se bude nutné s jednou osobou domlouvat
 • Outsourcing = v poslední době velmi moderní věc, která dokáže ušetřit jak peníze, tak čas nebo prostor ve firmě, neboť veškeré záležitosti, které se týkají samotného účetnictví, předáte do rukou třetí straně, která se o vše bude starat kvalitně, jak to jenom půjde
 • Specializovaný software = pokud nejste na vedení nároční nebo nemáte mnoho záznamů, které by bylo třeba zaznamenat, můžete využít i specializovaný software, který dokáže obsluhovat každý, a to s jistotou pečlivého vedení záznamů

Vedení účetnictví v knize

Efektivní řešení pro všechny firmy či podnikatele

Je zřejmé, že vést si záznamy a neudělat chybu, to není jenom tak. Naštěstí je však možnost nechat si pomoci specializovaným software, díky kterému bude finanční účetnictví kit.cz jednouchou záležitostí, kterou zvládne každý. Je proto žádoucí, abyste se nechali v této oblasti informovat, neboť právě tak budete moci kriticky posoudit, jaká z výše uvedených možností je pro vás nejvhodnější. Co firma nebo podnikatel, to poněkud jiné potřeby, a proto nezavrhujte ani jednu možnost, neboť možná přijdete na to nejvhodnější.