V mytologiích mnoha zemí světa je tento bájný pták popisován tak, že zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela zrodí. Fénix je tedy univerzálním symbolem znovuzrození. Mohlo by se jednat o jeden z kulturních archetypů lidstva.
pták fénix
o Mezi nejstarší zmínky o tomto bájném Fénixovi, patří v Egyptě pták Bennu. Tento je zobrazován jako fialová, modrá, šedá, nebo bílá volavka, nebo sokol, který má volavčí hlavu. Pták Bennu byl již před čtyřmi tisíci lety považován za prapůvodní božstvo, anebo za stvořitele světa. Tento pták se má v pravidelných intervalech navracet do chrámu boha Re. Jakmile Bennu přilétne, usedne na kámen benben a vyrazí výkřik, první zvuk na světě, a následně shoří a opět se zrodí z ohně k novému životu.
o Hérodotos popisuje Fénixe tak, že starý Fénix přilétá jednou za pět set let do chrámu v Héliopoli. Zde v chrámu shoří, aby se znovu narodil jako mladý pták. Popisuje jej jako ptáka, jehož pera jsou zlatá, jiná purpurová, vzhledem a velikostí se nejvíce podobá orlu.
o Římský básník Ovidius uvádí, že když tento pták prožije pět set let svého života, usedne na své hnízdo a ve vonných látkách v něm zemře. Potom se z otcova těla narodí nový Fénix, který bude žít pět set let.
o V Číně je Fénix nazýván Feng-chuang. V legendách se praví, že tito ptáci žijí v Arábii v zemi Tchien-fang-kuo. Jakmile se dožijí pěti set let, shromáždí se na vonných stromech a hromadně shoří.
pták na minci
o V Persii zase Fénixe popisovali jako rajku a nazývali jej huma. Také zde létal v nadoblačných výškách a bylo nemožné jej spatřit.
Nabízí se však otázka, ? Ve všech pověstech světa žije kdesi v nadoblačných výškách a na zemi je skoro nemožné jej uvidět. Jistě si vzpomínáte, že v ruských pohádkách se hovoří o Ptáku Ohniváku, neboli žar–ptica, který z carské zahrady odnáší zlatá jablka, anebo je strážcem hradu se zlatými jablky.

Published by si-sawa.cz