Úskalí ženského kolektivu

Pracovní kolektivy jsou buď ženské, mužské nebo kombinované, přičemž v těch kombinovaných obvykle převažuje buď mužský nebo ženský element, záleží podle početní převahy, nebo zda je autorita kolektivu žena či muž, tedy i kombinované obvykle jsou v principu buď ženské nebo mužské. Obvykle jsou ty smíšené nejkvalitnější, protože dochází k určité rovnováze sil.
pracovní kolektiv
Většina lidí se shodne v tom, že mužský kolektiv bývá mnohem lepší než ten ženský. Samozřejmě najdeme naštěstí početné výjimky, ale obecně platí, že ženské kolektivy obvykle nebývají příliš kvalitní a to je velmi jemné pojmenování.

Na velikosti nezáleží

Přitom vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o početný nebo malý kolektiv. I v malé firmičce, v níž pracují čtyři ženy funguje velká nevraživost a rovněž nezáleží na vzdělání a inteligenci. Nešvary najdete jak v kolektivu uklizeček, tak v kolektivu středoškolských profesorek. Pokud nastoupíte do zaměstnání, kde je špatný kolektiv, můžete se obrnit nekonečnou trpělivostí a upínat se jenom k pracovnímu výkonu, ale dříve či později zjistíte, že do práce chodíte s čím dál větším odporem. Navíc kvalita práce je velmi často závislá na týmu a nikoli jen jednotlivci. To znamená, že to nakonec odnese kvalita práce, klient, zákazník či uživatel.

Jak eliminovat problémy, které vznikají v ženském kolektivu? Kdyby někdo znal odpověď na tuto otázku, asi by neexistovaly problémové kolektivy. Nicméně určitě lze nalézt určitá doporučení.
spolupráce v kanceláři
1.      Konfliktní osoba. Většina kolektivů nefunguje proto, že ve svém středu mají osobu, která si libuje v konfliktech a která působí jako spouštěč konfliktů. Je v zájmu vedení tuto osobu nalézt a nekompromisně se s ní rozloučit v tom duchu, že nejlepší je radikální řez.

2.      Supervize. Je to smutné, ale mnoho konfliktů vzniká na pracovištích, kde se pracuje s lidmi. Tedy zdravotní, sociální či školní zařízení. Je vhodné nepodceňovat supervize, které dokáží celou řadu konfliktů vyřešit nebo jim předejít

3.      Přijímat více mužů.To se samozřejmě snadno řekne a hůř realizuje, protože je celá řada profesí, kde to není možné. Přesto je velmi žádoucí, aby například v sociálních službách nebo školství pracovalo více mužů.

4.      Tužit kolektiv. Příjemné prožitky navozují i příjemné vztahy. Když zorganizujete nějakou firemní akci, možná budete překvapeni, že s lidmi, s nimiž nelze vycházet si najednou dokážete hezky popovídat.

5.      Vedoucí. Na kvalitě či nekvalitě kolektivu se hodně podepíše vedoucí. Dobrá vedoucí nedovolí, aby se konflikty na pracovišti staly neúnosné. Pokud tomu nedokáže předejít, je vhodná změna.

Ženská empatie

Ženy jsou obecně považovány za ty citlivější a empatické. Je to dáno pravděpodobně mateřským instinktem, že žena mnohem častěji podává pomocnou ruku. Někdy až příliš často. Příbuzní, přátelé i cizí lidé zneužívají dobroty žen, která nedokáží říkat ne.
lékař v nemocnici
Není tedy nijak překvapivé, že ženy najdeme v pomáhajících profesích, tedy ve zdravotních nebo sociálních službách.

Laskavost, empatie, starostlivost, milosrdenství, to zkrátka k ženám patří. Nenechme se však mýlit, ženská starostlivost může mít i svou odvrácenou tvář a je třeba ji znát a nastavit jí zrcadlo.
 

Odvrácená tvář starostlivosti

Milosrdenství totiž může být v některých případech také velmi autoritářské a manipulativní. Jsou ženy (ale mohou to být i muži v pomáhajících profesích), pro které práce pro druhé představuje prostor pro vlastní autoritářství a to i přesto, že úmysly mohou být skutečně upřímné a ušlechtilé. Právě v pomáhajících profesích nezřídka najdeme manipulátorky, které by se v jiných sférách nedokázali nikdy prosadit.

Autoritativní přístup v přiměřené míře snad může být i přínosný, ačkoli v tomto ohledu se spíše jedná o to býtzdravou autoritou. Například svéráznější žena, která pracuje v azylovém domě pro matky s dítětem může ženy, které často nedokáží hospodařit s penězi a ani vychovávat děti, podnětně motivovat a prospěje svým spíše direktivnějším přístupem více, než příliš empatická příliš tolerantní pracovnice.Ale až příliš direktivní přístup by už byl na škodu.

Každý uživatel v tíživé životní situaci totiž má i navzdory své závislosti na pomoci druhých právo na rozhodování o svém životě a pracovníci, kteří jim pomáhají, toto musí respektovat a ctít přání a rozhodnutí uživatelů, ať se jeví jakkoli absurdní.
zdravotní sestra s lékárničkou
A to se právě nezřídka děje, že pracovnice v pomáhajících profesích mají tendenci rozhodovat o druhých a tím porušovat základní lidská práva.
Toto je dobré vědět, protože mnozí lidé jsou přesvědčeni, že v pomáhajících profesích pracují jen andělé, ale ne zcela vždy tomu tak bývá.

Žena ve vysoké polistice

Hillary Clintonová prezidentské volby v USA nevyhrála, přesto se však nabízí prostor k diskuzi na téma žena ve vysoké politice. V současné době se jistě shodneme v tom, že žena do politiky rozhodně patří.
řeka v Londýně
Otázka zní, jaká je úloha ženy ve vrcholné politice? Má žena v politice bojovat typicky ženskými zbraněmi nebo naopak má používat spíše mužské taktiky?
Pojďme se podívat na některé ženy ve vysoké politice. Nutno říci, že se jedná vždy o ženy velmi svérázné, které drsným mužům mohly směle konkurovat.
 

Tři slavné předsedkyně vlády

1.      Margaret Tchatcherová – předsedkyně britské vlády. Mnoho lidí jí nemohlo vystát, protože její ekonomická reforma byla poměrně tvrdá. Obnášela například velmi nepopulární daňovou reformu, omezení veřejného sektoru, což přinášelo zrušení dotací. Tato politika byla vnímána jako asociální. Další kapitolou bylo výrazné omezení činnosti odborů. Její přístup byl velmi pragmatický. Prosperita Británie za cenu sociálních obětí. Ne nadarmo se Margaret Tchatcherové říkalo Železná lady.
 
2.      Golda Meirová – ministerská předsedkyně Izraele. I ona měla přezdívku Železná lady. Její jméno si spojujeme zejména s olympijskými hrami v Mnichově, kde byli teroristy zavražděni izraelští sportovci. Meirová se postarala, aby izraelské zpravodajské služby viníky našli a zabili všechny osoby spojené s tímto masakrem. Další její významný krok byla jomkipurská válka, jedna z mnoha konfliktů mezi Izraelem a Palestinou. Bylo zásluhou Meirové, že Izrael nakonec válku vyhrál. Nicméně bylo to vítězství s velkými ztrátami, což donutilo Meirovou odstoupit z politiky.
Palestinská samospráva 
3.      Indira Gándhiová – další ministerská předsedkyně, tentokrát indická. Svůj život zasvětila boji o skutečnou indickou nezávislost. Indie si nesla břemeno koloniální minulosti, byla zmítána válkami s Pakistánem a sužována sociálními nejistotami. Náboženští Sikhové zároveň usilovali o nezávislost Paňddžábu. Tyto pokusy byly potlačovány armádou. Tento konflikt se stal této ženě nakonec osudným. Byla zastřelena členy své Sikhské ochranky.